prev AKADEMİK BAKIŞ BİZ KİMİZ?

BAKAD

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği

Üniversite ağının Türkiye’de tüm illeri kuşatma politikası çerçevesinde akademik birikim de belirli merkezlerde öbekleşme yerine ülke sathına dağılmaya başlamıştır. Batı Karadeniz bölgesinde kurulan üniversiteler önemli bir akademisyen varlığını bir araya getirmiş ve bu kapsamda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği kurulmuştur. Tüm bu gelişmeler bölgede çalışan akademisyenlerin de bir araya gelerek akademik sinerjiyi bir sivil toplum çatısı altında toplaması gerektiği fikrini uyandırmıştır. Bu amaçla Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'taki üniversitelerde görev yapan akademisyenler 2012 yılında bir araya gelerek Batı Karadeniz Akademisyenler Derneğini kurmuşlardır. Kısaca BAKAD adını alan derneğimizin gayesi örgütlü toplum yapısına akademisyenlerin de emeğini katmak, demokratik katılım yoluyla mili iradeye destek vermek ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz ve dünya ile ilgili konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve strateji önerileri geliştirmek, bunları kamuoyu ve ilgili kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaktır.

BAKAD

HABERLER

  • in akademik bakış, anasayfa, Genel, haberler

    BATI KARADENİZ AKADEMİSYENLER DERNEĞİ’NDEN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

    Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 17.30’da Karaköy Mah. 295. Sokak, Dostlar Ap. No: 20 Daire: 1 Bartın adresindeki Dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11.07.2024 tarihinde saat 17.30’da yine aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ yerine ...
  • in akademik bakış, anasayfa, Genel, haberler

    TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

    Not: Bu metin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Çalışması” hakkında MEB’e gönderilen Derneğimiz görüşüdür. Prof. Dr. Mahmut Bozan Millî Eğitim Bakanlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı müfredat çalışmasını takdirle karşılıyor, tüm emeği geçenleri tebrik ediyor ve Talim ve Terbiye Kurulunun değerli üyelerin...

MİSYONUMUZ

BAKAD, bölge ve ülke meselelerini doğru teşhis etmeyi, iyileştirmek için görüş ve öneriler geliştirmeyi ve bunu tüm ilgili taraflarla paylaşmayı temel vazife olarak görmektedir.

VİZYONUMUZ

Orta ve uzun vadede BAKAD'ın bir fikir ve düşünce kuruluşu olarak bölge, ülke ve uluslararası meseleler üzerine fikir, görüş ve proje geliştirme yeteneğini tanınır bir seviyeye getirmektir.

DEĞERLER

BAKAD temel hak ve hürriyetlere saygılı, özellikle fikir, inanç, düşünce ve teşebbüs hürriyetine değer veren, kişi tercihlerinde farklılığı, hak ve hukuk önünde ise eşitliği esas alan bir düşünce kuruluşudur.

ÜST Web Tasarım