prev AKADEMİK BAKIŞ BİZ KİMİZ?

BAKAD

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği

Üniversite ağının Türkiye’de tüm illeri kuşatma politikası çerçevesinde akademik birikim de belirli merkezlerde öbekleşme yerine ülke sathına dağılmaya başlamıştır. Batı Karadeniz bölgesinde kurulan üniversiteler önemli bir akademisyen varlığını bir araya getirmiş ve bu kapsamda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği kurulmuştur. Tüm bu gelişmeler bölgede çalışan akademisyenlerin de bir araya gelerek akademik sinerjiyi bir sivil toplum çatısı altında toplaması gerektiği fikrini uyandırmıştır. Bu amaçla Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'taki üniversitelerde görev yapan akademisyenler 2012 yılında bir araya gelerek Batı Karadeniz Akademisyenler Derneğini kurmuşlardır. Kısaca BAKAD adını alan derneğimizin gayesi örgütlü toplum yapısına akademisyenlerin de emeğini katmak, demokratik katılım yoluyla mili iradeye destek vermek ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz ve dünya ile ilgili konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve strateji önerileri geliştirmek, bunları kamuoyu ve ilgili kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaktır.

BAKAD

HABERLER

  • in haberler

    ÖSYM’NİN SINAV STRATEJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

    Prof. Dr. Mahmut Bozan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavlar varlığıyla, yapılış şekliyle ve alınan ücretlerle vatandaşlar ve özellikle sınava girenler tarafından ciddi şekilde eleştirilmektedir. Kendi ifadeleriyle “Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan ve yaklaşık 50 çeşit sınav yapa...
  • in haberler

    HAYVAN KATLİAMINDAN YENİ APİS ÖKÜZÜNE HAYVAN HAKLARI

    Prof. Dr. Mahmut Bozan Epey bir zamandır medyada hayvanlarla ilgili kötü haberler öne çıkmaya başladı. Ekseriyetle de hayvanlara yapılan bed muameleler, işkence ve telefat haberleri sıklıkla işlenmektedir. Meseleyi nasıl değerlendirmek gerekir. Hayvan “mal” mı, yoksa “can” mı üzerinden yapılan tartışmalar TBMM’nin gündemine giren kanun tasarısına n...

MİSYONUMUZ

BAKAD, bölge ve ülke meselelerini doğru teşhis etmeyi, iyileştirmek için görüş ve öneriler geliştirmeyi ve bunu tüm ilgili taraflarla paylaşmayı temel vazife olarak görmektedir.

VİZYONUMUZ

Orta ve uzun vadede BAKAD'ın bir fikir ve düşünce kuruluşu olarak bölge, ülke ve uluslararası meseleler üzerine fikir, görüş ve proje geliştirme yeteneğini tanınır bir seviyeye getirmektir.

DEĞERLER

BAKAD temel hak ve hürriyetlere saygılı, özellikle fikir, inanç, düşünce ve teşebbüs hürriyetine değer veren, kişi tercihlerinde farklılığı, hak ve hukuk önünde ise eşitliği esas alan bir düşünce kuruluşudur.

ÜST Web Tasarım